XXVII  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”

(със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти)

София, 03 – 04 ноември 2016 г.

100

МЯСТО И ВРЕМЕ

Симпозиумът и изложбата ще се проведат в София, Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108 на 03 – 04.11.2016г. oт 900 до 1800  часа. Бюро Регистрация ще работи на същия адрес на 02.11. 2016 г. от 1400 до 1900 часа и на 03.11.2016 г. от  от 8 00 часа.

Изложбата ще бъде открита за посетители от 09.00 часа на 03.11. 2016 до 18.00 часа на 03.11.2016 г.

Предвижда се на изложбата да бъдат представени геодезически, фотограметрични, GNSS и други инструменти и системи, компютърна техника и програмни продукти, проекти, технологии.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работният език на симпозиума е английски и български, с осигурен симултанен превод на английски.