РЕГИСТРАЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Специалистите и фирмите, които искат да участвуват в симпозиума и изложбата е необходимо:

  1. Да попълнят и изпратят на адреса, посочен във формуляр „Заявка за участие” и резюме на доклада на английски и български език, които трябва да бъдат получени до 31.05.2016 г. и пълният текст на доклада до 30.06.2016 г., а  при  участие без доклад – 1.09. 2016 г.
  1. Да изпратят до 30.09.2016 г. такса:

        – за индивидуално участие – 30 лв., а за   

        – представители на фирми и институции – 50 лв.

на адрес:

София 1000, Уникредит Булбанк, клон Аксаков

BIC код: UNCRBGSF; сметка – BGN: BG 03 NCR 7630 1022 5619 64,

СГЗБ, за Международен симпозиум.

Таксaта дава право за участие в заседанията, изложбата и коктейла, ползване на симултанна уредба, получаване на сборник с резюмета или компакт диск с докладите, рекламни материали, кафе и безалкохолни напитки.

Пенсионери, студенти и ученици участвуват в заседанията и изложбата без такса.

Цена само на сборника с резюмета или компакт диск – 10.00 лв. Цена само за участие в коктейла – 15.00 лв.