ПРОГРАМА

XXVII  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
(със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти)и изложба ще се проведе в София, 03 – 04 ноември 2016 г.

Организационният комитет на XXVI Международен симпозиум на СГЗБ обяви предварителната програма за събитието. Документът на български и английски език можете да намерите в следните файлове:

  1. Предварителна програма за Международен симпозиум 2016
  2. Preliminary programme of International Symposium 2016

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

02 Ноември 2016 г. (Сряда)

15:00 – 20.00          Регистрация

 

03 Ноември 2016 г. (Четвъртък)

08.00 – 09.00          Регистрация

09.00 – 09.15         Откриване на симпозиума

Приветствия

09.15 – 10.45        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (І) – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Проф. дтн Георги Вълев (BG),  д-р Иван Калчев (BG)

10.45 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) – ГЕОДЕЗИЯ

д-р инж. Мариан Марков (BG)

12.30 – 14.00        Обяд

14.00 – 15.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) – ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

доц. д-р инж. Тодор  Костадинов (BG)

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30       ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (lV) –  ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

проф. д-р Пламен Малджански  (BG)

 Коктейл:  Военен клуб – Централен дом на армията

 

04 Ноември  2016  (Петък)

09.00 – 10.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) –  КАРТОГРАФИЯ И ГИС

Проф. дтн. инж. Станислав Василев (BG), доц. д-р инж. Венета Коцева (BG)

10.30 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30       ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI) – КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

Проф. д-р инж. Бойко Рангелов (BG), доц. д-р инж. Илинка Иванова (BG)

12.30 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII) – СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Доц. д-р инж. Дойно Петков (BG),  проф. д-р инж. Керанка Василева  (BG)

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30       СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)

проф.  д-р  Борислав Маринов (BG)

 

ПОСТЕРИ

 

Обща дискусия.  Приемане на резолюция.

 

Закриване на симпозиума.